Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn Bộ Tư pháp

Ngày đăng : 27/11/2019
Xem cỡ chữ In trang

Tiếp tục Chương trình công tác, sau khi làm việc với Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự và Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, chiều ngày 26/11/2019, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. 

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương Đoàn còn có các đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Lê Hồng Nhung, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đaị diện các Ban Trung ương Đoàn và Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Đoàn khối. Về phía Bộ Tư pháp, có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Bộ, đại diện một số Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.
 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Bộ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Phó Bí thư Đoàn Bộ đã trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh năm 2019 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, các hoạt động đoàn của Đoàn Bộ trong năm 2019 tiếp tục được triển khai bám sát, chương trình, kế hoạch, định hướng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ; các tổ chức cá nhân đồng hành trong quá trình triển khai thực hiện, nổi bật trong một số lĩnh vực cụ thể như: (i) Về công tác giáo dục, Ban Chấp hành Đoàn Bộ, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến với chủ đề 50 năm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức 03 chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. (ii) Thực hiện các phong trào đồng hành cách mạng, nhiều đoàn viên đã tham gia Tổ biên tập, thẩm định, góp ý hàng nghìn văn bản; các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn góp ý văn bản pháp luật; triển khai xây dựng 01 cầu dân sinh, 01 căn nhà tình nghĩa và trao tặng gần 600 suất quà cho nhân dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện mùa Đông, Xuân biên giới theo đúng chủ đề Năm Thanh thanh niên tình nguyện của TW Đoàn...; tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông Thiên Lộc triển khai chuỗi các hoạt động “truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trong đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và đã bảo vệ thành công cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ với nội dung “Nhận diện những rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp”... (iii) Tổ chức các phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; (iv) Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và công tác quốc tế thanh niên cũng được triền khai thực hiện với điểm nhấn là tổ chức thành công Chương trình giao lưu thanh niên Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào lần thứ nhất; (v) Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác phát triển Đảng, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp được Đoàn Thanh niên Bộ, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở thực hiện theo đúng Quy định của Điều lệ Đoàn và quy chế cán bộ...
 

Các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả, tồn tại, khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các phong trào và chương trình cụ thể như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”; Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Nghiệp vụ kỹ năng công tác Đoàn đối với đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; công tác quản lý đoàn viên....
 

Thay mặt Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Việc triển khai đồng bộ các hoạt động, đặc biệt là đã gắn công tác Đoàn với hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, gắn tổ chức Đoàn Bộ với các Tỉnh, thành đoàn, cộng đồng doanh nghiệp đã tạo sự lan tỏa, khẳng định uy tín, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Đoàn Bộ Tư pháp trong tổ chức Đoàn, cũng như việc từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng năm Đoàn Bộ Tư pháp luôn được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Khối và Bằng khen của Trung ương Đoàn. Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Hải Minh đề nghị trong năm 2020, Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau đây: (i) Thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị, thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc; khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với cơ quan, đơn vị; (ii) Tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động của Đoàn, cụ thể hóa các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; (iii) Chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020); phổ biến, quán triệt đoàn viên, thanh niên các đơn vị tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động và hưởng ứng năm Việt Nam đảm nhiệm giữ chức Chủ tịch ASEAN; (iv) Tăng cường tuyên truyền các sản phẩm chuyên môn đến với tuổi trẻ cả nước, nhất là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Bộ và cuốn “Sổ tay pháp lý về khởi nghiệp”; (v) Tiếp tục phối hợp với các Ban của TW Đoàn triển khai các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, thế mạnh của Đoàn Bộ Tư pháp.
 

Thay mặt Đoàn thanh niên Bộ, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ Hồ Quang Huy trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Ban của Trung ương Đoàn đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành cùng với Đoàn thanh niên Bộ và tuổi trẻ Bộ Tư pháp trong suốt thời gian qua. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của Đoàn công tác, Đoàn Thanh niên Bộ sẽ tiếp thu, đề xuất các giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ cũng đề nghị Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo Trung ương Đoàn nghiên cứu, chỉ đạo một số nội dung sau: (i) Cần rà soát để ban hành Bộ tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của Đoàn thanh niên từng khối các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có những tiêu chí “cứng” (bắt buộc), có những tiêu chí “mềm” (tùy nghi) để Đoàn Thanh niên mỗi Bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế, đặc thù để triển khai cho hiệu quả; (ii) Có chính sách, văn bản chỉ đạo các Tỉnh, thành Đoàn quan tâm, thu hút, phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn của các Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn của các địa phương; (iii) Tiếp tục thu hút trí tuệ, khát vọng của Thanh niên các Bộ, ban, ngành ở Trung ương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) để đạo luật sau khi được ban hành thực sự có sức sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững của phong trào Đoàn và thanh niên cả nước; (iv) Định kỳ hàng năm, Trung ương Đoàn nên có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn những nội dung, vấn đề quan trọng cần quan tâm, phối hợp với Sở Tư pháp tập trung nguồn lực để triển khai nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn giai đoạn 2018 - 2022./.
 
 
 
                                                                     Ban Phong trào Đoàn Bộ
 
 
 
 

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả