Đoàn Thanh niên Bộ kiểm tra, giám sát tại Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin

Ngày đăng : 30/11/2019
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, chiều ngày 28/11/2019, Đoàn Kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ do đồng chí Phạm Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban trực thuộc Đoàn Bộ, Uỷ ban Kiểm tra đã đến làm việc tại Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin. Tham dự chương trình làm việc, về phía Cục Công nghệ thông tin có đồng chí Tạ Thành Trung – Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin; kiểm tra việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 theo Kế hoạch số 02-KH/ĐTN-UBKT ngày 28/02/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.  
 

Về tình hình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên, Bí thư Chi đoàn Cục đã báo cáo Đoàn công tác các nhiệm vụ trọng tâm Chi đoàn Cục triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ. Cụ thể: Việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp được Chi đoàn Cục triển khai dưới nhiều hình thức, chủ yếu là thông qua các buổi sinh hoạt. Chi đoàn đã tích cực tham gia 06 ý tưởng sáng tạo trên trang Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; triển khai thực hiện phong trào văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp; lắp đặt hệ thống cách nhiệt là công trình thanh niên của chi đoàn Cục; tích cực hỗ trợ Đoàn Thanh niên Bộ vận hành, cập nhật thông tin cho chuyên mục Tuổi trẻ Bộ Tư pháp; xây dựng thiết kế phần mềm cuộc thi “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn luôn mạnh dạn tham mưu cho Cấp ủy thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống, đạo đức, giữ vững quan điểm, lập trường chính trị cho đoàn viên theo Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế như: Hoạt động đoàn chưa được thực hiện đồng đều, thường xuyên; Chi đoàn chưa chủ động tổ chức các hoạt động của Chi đoàn mà vẫn chủ yếu tham gia vào các hoạt động, phong trào do Đoàn Bộ, Cụm thi đua số II và các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ phát động; Chưa có nhiều sáng kiến, đóng góp, đề xuất đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt công tác đoàn còn hạn chế...
Để làm rõ nội dung trong Báo cáo, các thành viên của Đoàn kiểm tra và đoàn viên Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin đã có nội dung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số nội dung về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động đoàn; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Cục; cách thức tổ chức một số hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại; những mong muốn đề xuất với Đoàn Bộ trong thời gian tới…
Đại diện cho Chi ủy, lãnh đạo đơn vị tham dự buổi làm việc, đồng chí Tạ Thành Trung – Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin ghi nhận hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn Thanh niên Bộ là cơ hội để Chi đoàn Cục nhìn nhận, đánh giá lại kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong 01 năm vừa qua. Đồng chí đánh giá cao sự khởi sắc trong cách thức tổ chức hoạt động của BCH nhiệm kỳ mới, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu với BCH chi đoàn cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, mạnh dạn xung kích, đi đầu chủ trì thực hiện những nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ của đoàn viên Chi đoàn Cục.  
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị cho buổi làm việc cũng như sự nỗ lực của BCH Chi đoàn và đoàn viên Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin trong triển khai các lĩnh vực công tác. Đồng chí đề nghị BCH Chi đoàn cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch công tác năm tới trên cơ sở bám sát chương trình công tác của Đoàn Thanh niên Bộ, chỉ đạo, định hướng của Chi ủy, lãnh đạo đơn vị; chú trọng triển khai toàn diện, đồng đều các mảng công tác, tập trung mũi nhọn vào việc phát huy tiềm năng thế mạnh của đoàn viên chi đoàn, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng chí cũng yêu cầu BCH chi đoàn nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất, đảm nhiệm các nhiệm vụ có thể chủ trì, triển khai, nhất là các nội dung công việc liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn./.
                                                  
Ngô Xuân Tùng – Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Bộ
Ảnh: Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả