I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; khuyến khích, mở rộng, huy động thêm đối tượng đoàn viên, thanh niên là sinh viên, học viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tư pháp; đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành viên Ban tổ chức Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi với tư cách người dự thi.
II. NỘI DUNG THI
- Tìm hiểu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Những thành quả đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh.
- Bài học kinh nghiệm rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Di chúc.
III. HÌNH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và câu tự luận trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong cuộc thi online là 10 câu hỏi. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 45 phút.

Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: www.http://moj.gov.vn . Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.
- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi chỉ có thể tham gia thi một lần.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
2. Cách thức thi, cách tính điểm
Cuộc thi có 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu tự luận. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi.
2.1. Câu hỏi trắc nghiệm
Người dự thi trả lời 9 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, lựa chọn 01 phương án trả lời mà mình cho là đúng.
2.2. Câu hỏi tự luận
Tại câu số 10 trong bài thi, người dự thi sẽ viết bài tự luận ngắn (tối đa 350 từ).
2.3 Cách tính điểm
Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất và có bài tự luận đạt điểm cao nhất.
Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 10 có số điểm cao nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.
Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, có điểm số trả lời câu số 10 bằng nhau thì ưu tiên người hoàn thành bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết
định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
IV. THỜI GIAN THI
Người dự thi được thực hiện 01 lần thi trong thời gian diễn ra cuộc thi. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 45 phút.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng Cuộc thi dành cho cá nhân gồm 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05
giải ba, 10 giải khuyến khích.

Giải Nhất: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);
Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
Giải Ba: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải);
Giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải (Ba trăm nghìn đồng/giải).
2. Giải thưởng Cuộc thi dành cho tập thể có nhiều đoàn viên, thanh niên
tham gia Cuộc thi và đạt kết quả tốt gồm 05 giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).

Người đạt giải sẽ nhận được Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tư pháp và được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Ban Tổ chức cuộc thi

Điện thoại: 024.62739470 (đ/c Đinh Quỳnh Mây).
2. Hỗ trợ về kỹ thuật
Điện thoại: 024.62739719 (đ/c Đinh Thị Hồng Minh).
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người”, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: http://moj.gov.vn./.

Xem thêm