Cụm Thi đua số II, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp: Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023

Chiều ngày 16/11/2023, Cụm Thi đua số II, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp (bao gồm khối Thanh tra Bộ, Tổng cục và các Cục thuộc Bộ) đã tổ chức cuộc họp bình xét thi đua, khen thưởng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Cụm tại trụ sở Bộ Tư pháp. Đồng chí Hà Thị Lan, Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cụm trưởng Cụm Thi đua số II, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ; đồng chí Hà Trọng Bắc, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Bộ, phụ trách Cụm Thi đua số II và đại diện các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Cụm Thi đua số II.Tại cuộc họp, đồng chí Hà Thị Lan, Cụm trưởng Cụm Thi đua số II thông tin khái quát tình hình, kết quả thực hiện hoạt động chung của Cụm năm 2023 và một số yêu cầu liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng mà Cụm cần triển khai theo Hướng dẫn số 01 HD/ĐTN ngày 03/11/2023 của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về công tác tổng kết và thi đua, khen thưởng năm 2023.
 


Tiếp đó, đại diện các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Cụm Thi đua số II báo cáo cụ thể về kết quả công tác năm 2023, thành tích nổi bật và đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân của đơn vị mình. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Cụm Thi đua số II đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, làm cơ sở tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị khen thưởng của Cụm.

Nhân dịp này, đại diện các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Cụm Thi đua số II cũng thảo luận về một số hoạt động chung của Cụm dự kiến thực hiện trong thời gian tới./.