Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”

Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”  nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và những đóng góp của ngành Tư pháp Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về Bộ, ngành. Đồng thời, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ, phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, đoàn kết; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, từ đó xây dựng Bộ, ngành Tư pháp ngày một vững mạnh và phát triển.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Theo kế hoạch, thời gian phát động Cuộc thi là ngày 19/6/2020; thời gian thi chính thức là từ ngày 19/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020.  Nội dung thi tập trung tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển ngành Tư pháp Việt Nam, những mốc son lịch sử của Ngành và vai trò, những đóng góp, dấu ấn nổi bật của Ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước từ năm 1945 cho đến nay.
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến cụ thể về Thể lệ cuộc thi, tổ chức phát động Cuộc thi, cách thức thi, cách thức chấm điểm…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Hồ Quang Huy nhấn mạnh: cần xác định Cuộc thi lần này là sự kiện quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Ngành, được Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ quan tâm sâu sắc. Cuộc thi cũng sẽ cơ hội để các đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình với Bộ, ngành và các thế hệ đi trước. Đồng chí đặc biệt lưu ý việc xây dựng bộ câu hỏi phải đảm bảo chất lượng cao nhất, thể hiện được quy mô, tính chất Cuộc thi, đồng thời có tính phân loại cao để lựa chọn được những thí sinh xuất sắc, xứng đáng nhất. Các khâu chuẩn bị cho cuộc thi cũng cần được đẩy mạnh để đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

File đính kèm

23/06/2020