Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho công chức, viên chức trẻ"

Từ ngày : 20/03/2018

Đến ngày : 27/03/2018

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018 đã được Đảng ủy Bộ phê duyệt, với mục tiêu đẩy mạnh sự gắn kết giữa công tác Đoàn với hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tổ chức Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho công chức, viên chức trẻ”, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h30’ ngày 09 tháng 3 năm 2018 (sáng thứ Sáu).
2. Địa điểm: Hội trường Đa năng, trụ sở Bộ Tư pháp (số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).
3. Chủ trì:
- TS. Hồ Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn khối, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
- TS. Nguyễn Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.
4. Nội dung:
- Những vấn đề cơ bản về chính sách và kỹ năng phân tích chính sách (Người trình bày: TS. Nguyễn Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính).
- Một số ví dụ và kinh nghiệm thực tiễn về phân tích chính sách (Người trình bày: NCS. Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính).
Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và bố trí thời gian tham dự theo đúng thành phần triệu tập như sau:
- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Bộ; Thành viên Ban Chuyên môn và NCKH của Đoàn Bộ;
- Các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở cử 03 đồng chí; các Chi đoàn trực thuộc cử 02 đồng chí (riêng các Chi đoàn thuộc Khối đơn vị xây dựng pháp luật cử 03 đồng chí).
Danh sách đại biểu tham dự Tọa đàm đề nghị đăng ký với Ban chuyên môn và nghiên cứu khoa học thuộc Đoàn thanh niên Bộ (đồng chí Ngô Thu Trang, Ủy viên BCH Đoàn Bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chuyên môn và nghiên cứu khoa học, Bí thư Chi đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, SĐT: 0974931993 hoặc email: ngothutrang@moj.gov.vn) trước 16h00’ ngày 06/3/2018 để tổng hợp, theo dõi (xin gửi kèm theo dự kiến Chương trình Tọa đàm).
Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ trân trọng cảm ơn và đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện./.
 

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả