Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm

02 CTr/ĐTN

25/02/2021 Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

135 CV/ĐTN

02/10/2018 V/v đôn đốc triển khai Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam

01 - QC/ĐTN

14/07/2018 Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ năm 2018

67CV/ĐTN

26/06/2018 Gợi ý chủ đề sinh hoạt Chi đoàn năm 2018

11KH/ĐTN

26/06/2018 Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

02KH/ĐTN

26/06/2018 Kế hoạch triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 "Nhận diện những rào cản pháp lý đói với hoạt động khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp khắc phục"

48/CV-ĐTN

12/04/2018 Về việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2018

41/CV-ĐTN

29/03/2018 Về việc xét tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018

KH/ĐTN

20/03/2018 Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

01-CV/ĐTN

20/03/2018 Về việc phối hợp tổ chức Chương trình tại tỉnh Tuyên Quang năm 2018
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả