Danh sách liên hệ thành viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp

Xem cỡ chữ

 DANH SÁCH LIÊN HỆ THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN BỘ
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hồ Quang Huy  Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp 091 2276642
2 Phạm Thị Thanh Nga
Phó Bí thư Đoàn Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật
098 4803599
3 Trịnh Xuân Tùng Phó Bí thư Đoàn Bộ chuyên trách Đoàn Bộ, Trưởng Ban phong trào Đoàn Bộ  0836060668 
4 Nguyễn Lan Hương Chánh Văn phòng Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn Thanh tra Bộ 0985368664
5 Uông Minh Vương Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính   0936068452
6 Nguyễn Tùng Phong Trưởng Ban Chuyên môn và Nghiên cứu khoa học Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Cơ sở Văn phòng Bộ 0906098865
7 Vũ Quang Tuấn Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục THADS 0964825111

 

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả