Danh sách liên hệ thành viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp

Xem cỡ chữ

 DANH SÁCH LIÊN HỆ THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN BỘ
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trịnh Xuân Tùng  Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp 083.606.0668
2 Nguyễn Quang Huy Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp 090.625.4570
3 Nguyễn Thị Ngân Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp 097.682.3713
4 Hà Trọng Bắc Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp 098.860.3216
5 Lê Hồng Dương Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp 039.522.0030
6 Đào Bá Minh Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp 089.859.7823
7 Lê Thu Thảo Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp 098.638.5488

 

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả