Các kỳ Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội ? 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua 11 kỳ Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc, thể hiện qua hình thức info graphic:

 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI gồm 151 ủy viên có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ 31 người, Ban Bí thư Trung ương Đoàn 4 người. Trong đó anh Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI.
 

Nguồn: http://doankhoicoquantw.org.vn/doan-khoi/6-bai-hoc-ly-luan-chinh-tri/cac-ky-dai-hoi-cua-doan-tncs-ho-chi-minh.html

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả