Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn thông qua ngày 15/12/2022 

File đính kèm: 1. ĐIỀU LỆ ĐOÀN khoá XII - lưu hành.pdf

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả