Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 20-HD/TWĐTN-BTC ngày 12/7/2023 về Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

File đính kèm: 2.HD thực hiện ĐLĐ khoá XII - FINAL (11-7).pdf

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả