Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018

Từ ngày : 21/06/2018

Đến ngày : 21/07/2018

Ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo số 2246/TB-BTP về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018.
Các chức danh thi tuyển: 
Thi tuyển đối với 03 chức danh quản lý, lãnh đạo cấp Vụ, gồm:
- Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị).
- Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự (phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 21/6/2018 đến hét ngày 21/7/2018 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
* Các thông tin chi tiết xem tại tài liệu đính kèm.

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả