Thông báo bổ sung các khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2018 theo Đề án 165

Từ ngày : 02/07/2018

Đến ngày : 03/07/2018

- Khóa bồi dưỡng trung hạn tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ.
- Khóa bồi dưỡng trung hạn tại Trường Đại học Quản trị - Kinh doanh Paris, Cộng hòa Pháp.
- Khóa bồi dưỡng trung hạn tại Đại học York, Vương quốc Anh.
* Thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả