Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trên Internet

Từ ngày : 05/07/2018

Đến ngày : 25/07/2018

Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên tham gia thi trực tuyến tại website http://doankhoicoquantw.org.vn/
Thời gian thi thử: Từ 08h00 ngày 10/7/2018 đến hết ngày 13/7/2018.
Thời gian thi chính thức: Từ 08h00 ngày 16/7/2018 đến 17h00 ngày 25/7/2018. 
* Thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả