Điều chỉnh một số nội dung của Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn

Từ ngày : 01/08/2018

Đến ngày : 15/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 21 KH/ĐTNK-BTG ngày 25/6/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III trên internet, căn cứ điều kiện thực tế, Ban Thường vụ Đoàn Khối điều chỉnh một số nội dung liên quan đến cuộc thi như sau:
1. Tên cuộc thi: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và 6 bài học lí luận chính trị trên internet
2. Thời gian thi: Từ ngày 1/8/2018 đến ngày 15/8/2018
3. Hình thức thi: Thi trực tuyến tại website doankhoicoquantww.org.vn.
Thí sinh sẽ trả lời nhanh 50 câu hỏi trong vòng 25 phút về các nội dung sau: về các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 6 bài học lí luận dành cho đoàn viên, thanh niên. Tổng số điểm phần thi trắc nghiệm là 50 điểm.
Lưu ý:
- Thí sinh bắt buộc phải điền các thông tin cá nhân (họ tên, điện thoại liên lạc, số chứng minh thư nhân dân, đơn vị công tác) khi đăng ký dự thi làm căn cứ nhận giải. Thí sinh chỉ tham thi 1 lần duy nhất.
- Kết quả của Cuộc thi sẽ được thông báo trên website của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và gửi trực tiếp về các cơ sở đoàn.

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả