Thông báo về việc phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật

Từ ngày : 23/08/2018

Đến ngày : 10/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018, nhằm tích cực triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi triển khai Đề án; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3098/KH-BTP ngày 20/8/2018 về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thực hiện Đề án.
Thời gian thi được tổ chức từ ngày 20/8/2019 đến ngày 10/10/2018. Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 kịch bản tiểu phẩm dự thi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc email: phobiengiaoducpl@moj.gov.vn chậm nhất vào 17h00’ ngày 10/10/2018. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 07 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật/ Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 02462739468, đồng chí Bùi Phương Thảo)./.
  

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả