Cử công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018

Từ ngày : 30/10/2018

Đến ngày : 11/11/2018

Công văn cử công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018 và Chương trình lớp Bồi dưỡng:
Thời gian: 02 ngày Thứ bảy và Chủ nhật (10 và 11/11/2018) 
Địa điểm: Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Nội dung: Xem chi tiết tại Công văn và Chương trình gửi tại file đính kèm

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả