14h30 hôm nay, Giao lưu trực tuyến: “Khởi nghiệp trong thanh niên và những vấn đề pháp lý cần đặt ra”

Từ ngày : 02/11/2018

Đến ngày : 03/11/2018

Thông tin chi tiết & đặt câu hỏi tại đường link:

http://m.baophapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/14h30-hom-nay-giao-luu-truc-tuyen-khoi-nghiep-trong-thanh-nien-va-nhung-van-de-phap-ly-can-dat-ra-421225.html#ref-http://baophapluat.vn/?allowmobile=true

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả