Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019)

Từ ngày : 20/08/2019

Đến ngày : 30/08/2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019) (Kế hoạch số 09 KH/ĐTN ngày 21/8/2019).

Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 09 KH/ĐTN ngày 21/8/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp xin xem tệp đính kèm Thông báo này./.

Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả