Đoàn Thanh niên Cục Công tác phía Nam, điểm sáng trong triển khai hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam”

Ngày đăng : 14/08/2020
Xem cỡ chữ In trang

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V của Bộ, Ngành Tư pháp, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn Cục Công tác phía Nam đã tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam” do Bộ Tư pháp phát động.

 

Sau khi tham dự Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm Ngành Tư pháp Việt Namtại điểm cầu trực tuyến TP. Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Công tác phía Nam đã nhanh chóng tổ chức họp Chi đoàn để triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi đến tất cả đoàn viên. Tạị cuộc họp, Ban chấp hành Chi đoàn đã nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa của cuộc thi, đây là sự kiện quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Ngành, được Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ quan tâm sâu sắc, cũng là cơ hội để đoàn viên thanh niên là công chức trẻ của Cục tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam, những mốc son lịch sử ngành Tư pháp, từ đó giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn vai trò quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Xác định được ý nghĩa quan trọng đó, Ban chấp hành Chi đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên trong việc lên phương án tìm tư liệu (qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, tài liệu lưu tại Phòng truyền thống của Cục, internet…) để giải đáp câu hỏi trắc nghiệm, viết bài tự luận tập thể, chốt thời gian thi trên máy,…nhằm phát huy được tinh thần tập thể và đảm bảo tất cả đoàn viên đều góp sức, có ý kiến vào phần thi tập thể thể hiện đúng tinh thần của cuộc thi.
 


Đối với phần thi trắc nghiệm cá nhân và tập thể, mỗi đoàn viên đều tự giác, chủ động nghiên cứu tài liệu để giải đáp câu hỏi trắc nghiệm, thảo luận cùng các đoàn viên trong Chi đoàn để lựa chọn đáp án đúng nhất. Đối với phần thi tự luận cá nhân, mỗi đoàn viên tự nghiên cứu tài liệu được chia sẻ để tự làm bài thi cho mình. Riêng đối với phần thi tự luận tập thể với chủ đề là câu hỏi mở và mang quan điểm cá nhân, Ban chấp hành Chi đoàn đã đề nghị mỗi đoàn viên đều viết bài thể hiện quan điểm của mình, sau đó phân công một đoàn viên tổng hợp thành một bài luận hoàn chỉnh được tất cả đoàn viên thống nhất cao trước khi tập trung làm bài thi chính thức.
 


Bên cạnh được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Chi uỷ, Lãnh đạo cơ quan trong hoạt động, cùng với tinh thần xung kích, chủ động, trách nhiệm và đoàn kết, thống nhất cao với các phương án đặt ra ban đầu của Ban Chấp hành cùng với tất cả đoàn viên trong Chi đoàn, 100% đoàn viên Chi đoàn Cục Công tác phía Nam đã hoàn thành các phần thi cá nhân và tập thể của cuộc thi trước thời gian quy định của Ban tổ chức.

 


Với mỗi đoàn viên, thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ Cục Công tác phía Nam nói riêng và của Bộ, ngành Tư pháp nói chung, việc tham gia cuộc thi vừa đề cao trách nhiệm, thể hiện tình cảm của mình với Bộ, ngành vừa là cơ hội để các đoàn viên gắn kết, phát huy sức mạnh tinh thần tập thể, đồng thời qua đó vun đắp niềm tự hào, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, kế thừa sự nghiệp phát triển của Bộ, ngành góp phần vào công cuộc xây dựng Bộ, ngành Tư pháp ngày một vững mạnh và phát triển./. 

 

Mai Hải Yến

Chi đoàn Cục Công tác phía Nam

Xem thêm »
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
  >>Xem tất cả