Chi đoàn Thanh tra Bộ chung tay phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng : 25/05/2021
Xem cỡ chữ In trang

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19, ngày 25/5/2021, Chi đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 06-CV/ĐTN về việc đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng, chống dịch Covid 19, theo đó, đề nghị các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn: (1) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo các Văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của Bộ Tư pháp, nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; (2) Thường xuyên theo dõi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của tình hình dịch bệnh; không đưa tin, phát tán, lưu truyền những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch Covid-19, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xung quanh; (3) Chủ động tham gia khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra vào cơ quan; đeo khẩu trang trong quá trình làm việc và khi đến các nơi công cộng; hạn chế đi lại, tiếp xúc, không tụ tập đông người; (4) Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thì đoàn viên, thanh niên phải kịp thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị, Văn phòng Bộ để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng hướng dẫn; (5) Thực hiện vệ sinh nơi làm việc, lau dọn các trang thiết bị trong Phòng làm việc.

Đối với việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh tra Bộ đổi mới hình thức sinh hoạt Chi đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, khai thác những lợi thế trong làm việc trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị - chuyên môn của đơn vị.
 

Cùng ngày, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh tra Bộ đã tặng 1.500 khẩu trang y tế cho cán bộ, công chức trong đơn vị, đồng thời tặng 200 khẩu trang y tế cho Phòng Tiếp công dân và Giải quyết khiếu nại tố cáo của đơn vị (bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân).
Chi đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp tin tưởng rằng bằng tinh thần quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng, Chính phủ và toàn hệ thống chính trị, bằng những hành động thiết thực của mỗi người dân Việt Nam, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19./.
 
Chi đoàn Thanh tra Bộ
 

Xem thêm »
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
  >>Xem tất cả