Hội nghị BCH Đoàn Bộ (mở rộng): Tiếp tục thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội Đoàn Bộ Tư pháp lần thứ VII

Ngày đăng : 30/05/2022
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/ĐU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng ngày 25/5/2022, Ban Thường vụ Đoàn Bộ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Đoàn Bộ Tư pháp (mở rộng) lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ; cán bộ Đoàn chủ chốt 33 Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Tư pháp.

Phát biểu định hướng nội dung Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ lần thứ XVIII (mở rộng) có nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhất là các nội dung về công tác nhân sự của Đại hội. Vì vậy, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đoàn Bộ, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở có trách nhiệm phân tích, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung cụ thể như: (i) Đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong đó tập trung xem xét về các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể, số lượng, cơ cấu các Khối dự kiến tham gia trong Ban Chấp hành nhiệm trong kỳ mới; (ii) Phân tích, đánh giá và giới thiệu các nhân sự đại diện các Chi đoàn, Đoàn cơ sở dự kiến tham gia Ban Chấp hành khóa mới; (iii) Lấy phiếu giới thiệu đối với các nhân sự dự kiến; (iv) Nghe báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các vấn đề cần xin ý kiến.
 

Thay mặt Tiểu ban Nội dung Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Bộ đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị của các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề xin ý kiến các đại biểu tham dự Hội nghị.
Tiếp theo chương trình Hội nghị, thay mặt Tiểu ban Nhân sự, đồng chí Nguyễn Việt Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Bộ đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, phân tích, thống nhất về dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa VII và thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn khóa VII.
 

Tiếp sau Hội nghị, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đoàn Bộ và Ban Tổ chức Đại hội, các Tiểu ban phục vụ Đại hội sẽ tiếp tục rà soát, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công, bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất phục vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp./.
                                                                            Ban Phong trào Đoàn Bộ

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả