Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp phối hợp cùng Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tham gia hoạt động tuyên truyền, trợ giúp pháp lý

Ngày đăng : 25/05/2023
Xem cỡ chữ In trang

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hiểu là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định nhằm đạt mục đích hình thành ở đối tượng được tác động tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp với đòi hòi của hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội và nâng cao trình độ văn hoá pháp lý của công dân. Vì lẽ đó, công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý luôn được xã hội (Nhà nước, tổ chức, công dân) quan tâm ở cả nội dung và hình thức phổ biến, truyền tải pháp luật, thông tin pháp lý để đối tượng được tác động hình thành được thói quen, tình cảm đối với pháp luật và có hành vi xử sự phù hợp, có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Vừa qua, ngày 19/5/2023, Đoàn Thanh niên Học Viện Tư pháp kết hợp với Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Trường PT Dân Tộc nội Trú Hà Nội tại Huyện Ba Vì, TP Hà Nội.


Tham gia buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, Đoàn Thanh niên Học Viện Tư Pháp có 16 thành viên bao gồm giảng viên cơ hữu Khoa Đào tạo Luật sư, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, BCH Đoàn Học Viện Tư Pháp, các học viên lớp đào tạo nghề Luật sư Chất lượng cao K4 và Lớp đào tạo nghề Luật sư K24.  Đoàn Thanh niên Học Viện tư pháp đã góp phần hỗ trợ cùng Liên đoàn Luật sư TP Hà Nội tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Giáo viên và hơn 800 em học sinh tại trường Dân tộc nội trú Hà Nội với nội dung “Luật trẻ em năm 2016, Luật An ninh mạng 2018 và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh“ bằng 1 tiết mục kịch do các học viên lớp đào tạo nghề Luật sư Chất lượng cao K4 và Lớp đào tạo nghề Luật sư K24 thực hiện.
 
 
Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp phối hợp cùng Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
tham gia hoạt động tuyên truyền,trợ giúp pháp lý

 
Thông qua hoạt động này, Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giúp cho các học viên theo học tại các lớp đào tạo nghề luật sư hiểu hơn những giá trị nhân văn của nghề luật sư, sứ mệnh của nghề nghiệp luật sư đối với hoạt động tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng. Đồng thời, khai thác và phát huy tác dụng, hiệu quả của hình thức trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, hoà giải cơ sở khi thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện giải thích, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến từng vụ việc cụ thể đang trợ giúp, tư vấn cho đối tượng, giúp họ nâng cao hiểu biết pháp luật, tự điều chỉnh hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó trau dồi những phẩm chất quý giá mà một luật sư cần có cho hoạt động nghề nghiệp sau này, là tiền đề thực hiện đạt hiệu quả nhất, nhằm nâng cao tri thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nguồn : Đoàn cơ sở Học viện Tư pháp

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả