Đoàn cơ sở Tổng cục THADS tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn năm 2024

Ngày đăng : 28/03/2024
Xem cỡ chữ In trang

Ngày 27/3/2024, Đoàn cơ sở Tổng cục THADS đã tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho 08 đoàn viên sinh từ tháng 2/1989 trở về trước. Đồng thời, Đoàn cơ sở Tổng cục cũng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để đánh giá hoạt động Tháng Thanh niên và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.


  
Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục THADS đã đề nghị Bí thư, BCH các Chi đoàn trực thuộc rà soát các đoàn viên sinh từ ngày 28/02/1989 trở về trước để xét trưởng thành Đoàn năm 2024. Trên cơ sở nguyện vọng của các đoàn viên, ý kiến của Chi ủy các đơn vị, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục THADS đã lập danh sách gồm 08 đoàn viên đủ điều kiện trưởng thành đoàn, báo cáo Đảng ủy Tổng cục và tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn.
 


Tham dự Lễ trưởng thành Đoàn có BCH Đoàn cơ sở Tổng cục, Bí thư, đại diện BCH các Chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên được trưởng thành Đoàn. Đ/c Nguyễn Thị Ngân – Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục ghi nhận sự đóng góp của các đoàn viên trong quá trình sinh hoạt tại Tổng cục THADS. Trong số các đồng chí được trưởng thành, có đ/c đã từng giữ chức vụ Ủy biên BCH Đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2012-2017, nhiệm kỳ 2017-2022; nhiều đồng chí luôn tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, thiện nguyện… Các đ/c cũng đã phát huy vai trò xung kích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương cho các đoàn viên trẻ noi theo. Thay mặt cho các đoàn viên được trưởng thành, đ/c Nguyễn Thị Châm – đoàn viên Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo xúc động nhớ lại thời thanh niên sôi nổi và nhiệt huyết và khẳng định rằng mặc dù được trưởng thành Đoàn nhưng vẫn sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục và các Chi đoàn.
 

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng. Qua đánh giá các hoạt động từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên, các nhiệm vụ của Đoàn cơ sở Tổng cục cơ bản được triển khai theo kế hoạch và khá toàn diện. Trong thời gian tiếp theo, theo hướng dẫn của Đoàn Bộ Tư pháp, các Chi đoàn tập trung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2027, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/5/2024. Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Tổng cục tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục về chủ trương thành lập Câu lạc bộ Bí thư trong hệ thống THADS; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Cẩm nang về những việc cần phải làm và những việc cần phải tránh để không vi phạm Quy định 132/QĐ-TW trong Hệ thống THADS./.

Nguồn : Đoàn cơ sở Tổng cục THADS

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả