Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027

Ngày đăng : 10/05/2024
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện Công văn số 236-CV/ĐTN ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Đoàn Khối các Trường Cao đẳng Luật nhiệm kỳ 2024 - 2027, sáng ngày 09/5/2024, Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027. Được sự đồng ý của Chi ủy Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, nhiệm kỳ 2024 – 2027.


 
 Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, có đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; về phía Chi bộ và Lãnh đạo Trung tâm, có đồng chí Nguyễn Nguyệt Hà - Ủy viên Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Phó trưởng phòng Phòng Dữ liệu Lý lịch tư pháp và đồng chí Nguyễn Đình Kỳ - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Phó trưởng phòng Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Trung tâm.
Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2027 của Chi đoàn; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Các đoàn viên trong Chi đoàn thảo luận, đóng góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn, cởi mở đối với phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chia sẻ suy nghĩ, mong muốn, những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn tới. Đoàn viên, thanh niên Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

 

Căn cứ vào đặc thù công việc, các đoàn viên đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan. Với phương châm “Tình nguyện tại chỗ”, Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tham mưu Đảng ủy, Trung tâm, phối hợp với Công đoàn cơ quan duy trì, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ quan.
Trong nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Nhiệm kỳ 2022-2024, đoàn viên, thanh niên Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào đặc thù công việc, các đoàn viên đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan.
 

Trong suốt nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, học hỏi các chi đoàn bạn trong công tác, vì vậy, các buổi sinh hoạt chi đoàn đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng hơn, bên cạnh hình thức cũ vẫn duy trì là triệu tập đoàn viên họp thì còn thêm các hình thức khác linh động hơn như: Trao đổi qua email, trao đổi qua nhóm zalo, facebook… Nhiều đoàn viên đã chủ động tham gia các hoạt động phong trào do chính quyền, đoàn thanh niên tại địa phương nơi cư trú phát động và tổ chức.
Để có được những hoạt động phong trào ý nghĩa và thành tích như trên, ngoài sự nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu của các Đoàn viên trong Chi đoàn, phải kể đến sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo rất lớn từ Chi ủy, Lãnh đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cũng như sự giúp đỡ, chỉ đạo nhiệt tình của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp.
 

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, tập thể Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tặng Giấy khen: “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm 2022; “Đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm 2023; 03 đoàn viên Chi đoàn được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tặng Giấy khen “Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm 2022; đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bí thư Chi đoàn và đồng chí Nguyễn Song An – Phó Bí thư Chi đoàn được Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen “Đoàn viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm 2022.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn định kỳ, Ban chấp hành Chi đoàn đã thực hiện việc nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Bộ, ngành Tư pháp gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ban Chấp hành Chi đoàn luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công việc. Các chủ trương, định hướng lớn trong hoạt động của Chi đoàn luôn được Ban Chấp hành thảo luận, đề ra phương hướng và lấy ý kiến công khai, dân chủ trong đoàn viên, thanh niên. Từng thành viên trong Chi đoàn luôn ý thức hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Đoàn, quy định của Bộ, Ngành và Quy chế làm việc của Trung tâm. Tham gia sinh hoạt đoàn và đóng Đoàn phí đầy đủ.
 
Đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên Đoàn khối các cơ quan Trung ương,
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phát biểu tại Đại hội.
 
Sau khi lắng nghe các đoàn viên thảo luận, đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả đạt được trong Nhiệm kỳ qua, để lại ấn tượng sâu sắc, được Đoàn Bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm đánh giá cao và ghi nhận. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần năng động, nhiệt huyết và sáng tạo cùng với đặc thù của Trung tâm, Chi đoàn đã tích cực tham gia và triển khai hiệu quả các hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ phát động, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các đóng góp vào hoạt động chung. Với kết quả đạt được trong Nhiệm kỳ qua, mong rằng Ban chấp hành Nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành công hơn nữa, đồng chí Trịnh Xuân Tùng chia sẻ.
Chi đoàn Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm và Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp. Đồng thời, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của Công đoàn, các Phòng, Ban, viên chức trong Trung tâm và nhận được sự phối hợp tốt của các cơ sở đoàn trong và ngoài Bộ Tư pháp đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn.
Chi đoàn Trung tâm xác định nhiệm vụ hàng đầu là bám sát mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, Ban lãnh đạo, giữ ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động để quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mảng nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác được nêu tại Kế hoạch công tác của đơn vị, đẩy mạnh phong trào thanh niên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức cầu tiến, xung kích của lực lượng thanh niên trong Trung tâm.
 
Đồng chí Nguyễn Nguyệt Hà - Ủy viên Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia,
Phó trưởng phòng Phòng Dữ liệu Lý lịch tư pháp
 phát biểu tại Đại hội
 
Lưu ý nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2027, đồng chí Nguyễn Nguyệt Hà - Ủy viên Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đề nghị Chi đoàn tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đoàn viên, thành niên trong Chi đoàn cần thực hiện tốt vai trò tiên phong, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đẩy mạnh cơ chế phối hợp với các đoàn thể, đơn vị trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đề nghị Chi đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng để tổ chức Đoàn thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để thích ứng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của đơn vị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đình Kỳ - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia,
Phó trưởng phòng Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, Nguyễn Đình Kỳ - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Phó trưởng phòng Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định, Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm luôn luôn ủng hộ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Chi đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và công tác của Trung tâm.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 bao gồm 05 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Song An, Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin; Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin; Đồng chí Nguyễn Kiều Ly, Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin Đồng chí Đỗ Thị Hồng Hòa, Phòng Hành chính – Tổng hợp; Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng, Phòng Hành chính – Tổng hợp;
 
Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhiệm kỳ 2022-2024 bế mạc Đại hội.

Phát biểu và bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Tuấn Anh thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động của Chi đoàn và kêu gọi toàn thể đoàn viên Chi đoàn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đưa phong trào đoàn của Trung tâm ngày càng phát triển.

Nguồn : Chi đoàn Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả