Tiêu đề Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018
Số ký hiệu 11KH/ĐTN
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018
Ngày ban hành 26/06/2018
Nội dung
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt và Kế hoạch số: 19KH/ĐTNK-PTTN ngày 28/5/2018 của BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, Ban Chấp hành Đoàn Bộ xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.
* Nội dung chi tiết tại văn bản kèm theo
Tệp đính kèm
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả