Tiêu đề Công văn gợi ý chủ đề sinh hoạt Chi đoàn năm 2018
Số ký hiệu 67CV/ĐTN
Trích yếu Gợi ý chủ đề sinh hoạt Chi đoàn năm 2018
Ngày ban hành 26/06/2018
Nội dung Phổ biến việc tổ chức họp, sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm từng tháng trong năm 2018:
- Tháng 6: “Tuổi trẻ Tư pháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tháng 7: “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”.
- Tháng 8: “Viết tiếp truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam”.
- Tháng 9: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
- Tháng 10: “Đại đoàn kết”.
-  Tháng 11: “Tháng hành động vì kỷ cương và trách nhiệm”.
- Tháng 12: “Tự hào và vững bước dưới cờ Đảng”.

* Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm
Tệp đính kèm
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả