Tiêu đề Công văn đôn đốc triển khai Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam
Số ký hiệu 135 CV/ĐTN
Trích yếu V/v đôn đốc triển khai Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam
Ngày ban hành 02/10/2018
Nội dung  Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đề nghị các Chi đoàn, Cơ sở Đoàn tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên về Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam với tên miền www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động Sáng tạo trẻ trên iOS, Google Play; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực đăng các ý tưởng sáng tạo lên Cổng thông tin.
 
Tệp đính kèm
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả