Ra mắt cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp”

Ngày đăng : 26/03/2020
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện nhiệm vụ truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông Thiên Lộc thực hiện và ra mắt cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp” . Đây là tài liệu phổ biến, giới thiệu những chính sách, quy định pháp luật hiện hành liên quan đến khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý cũng như nâng cao kiến thức, hiểu biết cho đại diện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó, đẩy mạnh công tác thực thi chính sách, pháp luật về khởi nghiệp và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp.

 

Cuốn Sổ tay gồm 08 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm 02 phần: phần 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về các quy định pháp luật liên quan đến hệ thống chính sách và khung pháp lý khởi nghiệp, phần 2 giới thiệu một số câu hỏi đáp, tình huống liên quan đến những vấn đề pháp lý được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm như pháp luật về thành lập quỹ, liên kết quỹ, pháp luật về tài chính và vốn, pháp luật về bảo hộ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ, pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp…
 


Cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp” là một sản phẩm khoa học có hàm lượng trí tuệ cao, mang đậm dấu ấn của đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2020.

Ban Tuyên giáo Đoàn Bộ trân trọng giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên.

                                                                     Đỗ Thị Nhẫn

                                                 Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên Bộ

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả