Để hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2021, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2021, tiến tới hưởng ứng ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học pháp lý, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học pháp lý phát động và triển khai hoạt động xây dựng Tập san giới thiệu một số công trình nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học pháp lý từ năm 2019 đến năm 2021.
Thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; được sự đồng ý của Chi uỷ Cục Bồi thường nhà nước và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, sáng ngày 29/4/2022, Chi đoàn Cục Bồi thường nhà nước đã long trọng tổ chức Đại hội Chi Đoàn Cục Bồi thường nhà nước nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Thực hiện Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Chiều ngày 27/4/2022, Chi đoàn cơ sở Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2022– 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Hồng - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và đại diện Chi đoàn Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Công nghệ thông tin.
Ngày 27/4/2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Tư pháp tổ chức chương trình đi bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022). Chuyến đi là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên.
Ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, theo đó lấy ngày 21/4 hằng năm là “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”. Đây là hoạt động nhằm mục đích khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Năm 2022 là năm đầu tiên khắp nơi trên cả nước thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ nhất.
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/ĐU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp, sáng ngày 21/4/2022, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn “Tham vấn ý kiến các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên về dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp”. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ; cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên đến từ 33 Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Tư pháp.
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; được sự đồng ý của Chi ủy Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập; tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam, ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đây theo Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Có thể khẳng định, việc ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg và quy định về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm đã góp phần đưa văn hóa đọc phát triên lên một tầm cao mới.
Thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; được sự đồng ý của Chi uỷ Viện Khoa học pháp lý và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, sáng ngày 19/4/2022, Chi đoàn Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn Viện Khoa học pháp lý nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả