CHI ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN, TỪ THIỆN “NỤ CƯỜI CỦA EM” TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT ÁNH SAO

Ngày đăng : 12/03/2021
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học pháp lý và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức chương trình tình nguyện, từ thiện “Nụ cười của em” tại Trung tâm chăm sóc và giáo dục chuyên biệt Ánh Sao. Trung tâm là nơi nuôi dưỡng và can thiệp, giáo dục cho các bé tự kỷ, chậm phát triển tại Hà Nội. 

Tại Trung tâm chăm sóc và giáo dục chuyên biệt Ánh Sao, các bạn đoàn viên Chi đoàn đã tặng hơn 60 suất quà nhỏ cho các cháu, đặc biệt đã hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho 05 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các trò chơi, cùng các cháu tập tô, vẽ, động viên, thăm hỏi các cháu, các cô giáo công tác tại Trung tâm…
 

Hoạt động tình nguyện, từ thiện tại Trung tâm chăm sóc và giáo dục chuyên biệt Ánh Sao góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, yêu thương của tập thể cán bộ, viên chức Viện Khoa học pháp lý, bước mở đầu cho việc tạo dựng lại hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Khoa học pháp lý năm 2021 và hơn thế nữa đây là hoạt động nhằm gắn kết tình cảm, sự đoàn kết giữa các bạn, các anh chị đoàn viên với nhau, lan tỏa những thông điệp tích cực trong cuộc sống.
 
Ngô Thanh Xuyên
Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học pháp lý
 

Xem thêm »
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
  >>Xem tất cả