Nâng cao ý thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên Chi đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Ngày đăng : 30/03/2021
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện Chương trình số 02 Ctr/ĐTN ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, chiều ngày 25/03/2021, Chi đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng với chủ đề “Chia sẻ một số kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý”. Mục đích của buổi sinh hoạt là để đoàn viên của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nói chung và của các đơn vị thuộc Bộ nói riêng nhận thức được vai trò thiết thực của hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý, đồng thời trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của đoàn viên tham gia vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị và gắn kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng, Vụ pháp luật hình sự - hành chính; toàn thể đoàn viên Chi đoàn Vụ pháp luật hình sự - hành chính và đại diện đoàn viên một số đơn vị thuộc Bộ: Viện Khoa học pháp lý, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Vụ Hợp tác quốc tế.
 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Phó Bí thư Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học pháp lý và phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với công chức trẻ trong quá trình trau dồi, rèn luyện, nâng cao năng lực và phục vụ một cách thiết thực công việc chuyên môn.
Tiếp đó, Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm giá trị về việc lựa chọn đề tài, đặt tên đề tài nghiên cứu khoa học và những vấn đề có liên quan khi triển khai trong quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu. Bên cạnh đó, tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đoàn viên Chi đoàn Vụ, đoàn viên Chi đoàn tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã lần lượt nêu ý kiến phát biểu về những kinh nghiệm riêng của cá nhân đối với vấn đề nghiên cứu khoa học pháp lý: kinh nghiệm về thu thập, xử lý tài liệu; trích dẫn; vấn đề đạo văn, liêm chính khoa học; xây dựng đề cương, triển khai viết nghiên cứu và công bố công trình nghiên cứu trên một số tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành…
Điểm nhấn đặc biệt của buổi sinh hoạt chuyên đề này là có sự góp mặt của các đồng chí đoàn viên đã có thời gian học tập, công tác tại nước ngoài. Rất nhiều thông tin bổ ích liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học từ nhiều nền khoa học pháp lý khác nhau: Mỹ, Anh, Nhật, Nga, Pháp… đã được đưa ra thảo luận, trao đổi tạo ra sự hứng thú cho buổi sinh hoạt. Qua đó, các đồng chí đoàn viên được tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, đồng thời được gợi mở những định hướng nghiên cứu mới trong thời gian tới.
 

Phát biểu kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh thay mặt cho Chi ủy đánh giá cao hoạt động của đoàn thanh niên Vụ, đồng thời ghi nhận và biểu dương Chi đoàn Vụ đã tổ chức được buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nhận định, buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo hiệu ứng tốt, giúp đoàn viên, thanh niên của Vụ có điều kiện được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, tinh thần phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động chuyên môn từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức khoa học, với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên chi đoàn Vụ gắn với chủ đề sinh hoạt, phát huy tinh thần học hỏi, tư duy, sáng tạo của đoàn viên trẻ trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị./.
 
Nguyễn Thị Mơ
Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Xem thêm »
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
  >>Xem tất cả