Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp lần II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày đăng : 05/08/2022
Xem cỡ chữ In trang


Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, chiều ngày 04/8/2022, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Bộ tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Văn phòng Đoàn Bộ trình bày dự thảo báo cáo kết quả tổ chức Đại hội và các vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội; dự thảo về các hoạt động triển khai trong 05 tháng cuối năm 2022; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành và các Ban trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Bộ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Bộ trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ trong thời gian vừa qua và chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời đồng chí đã gợi mở thêm một số nhiệm vụ cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau: (i) Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; (ii) Chỉnh lý và hoàn thiện Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, các Ban trực thuộc của Đoàn Bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hướng giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay của Đoàn Bộ gồm 04 Ban và Văn phòng Đoàn Bộ; cần nghiên cứu và xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các thành viên trong từng Ban nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tập thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Tư pháp lần thứ VII đã đề ra; (iii) Nghiên cứu thí điểm mô hình thành lập các câu lạc bộ trực thuộc các Ban của Đoàn Bộ; (iv) Đề nghị các Ban tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động trong 05 tháng cuối năm 2022 trên cơ sở Chương trình công tác năm đã được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Ban Chấp hành Đoàn Bộ chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Ban Chấp hành Đoàn Bộ chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
 
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và chúc mừng sinh nhật các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ./.
 
                                                                                    
 

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả