Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027

Ngày đăng : 19/06/2024
Xem cỡ chữ In trang

Thực hiện Công văn số 236-CV/ĐTN ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Đoàn Khối các Trường Cao đẳng Luật nhiệm kỳ 2024 - 2027, chiều ngày 15/6/2024, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; về phía Chi bộ và Lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục có đồng chí Cù Thu Anh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, đồng chí Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý.

Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, đưa ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027.
Đại hội Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2024-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý. Đại hội có nhiệm vụ: (1) Tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027 của Chi đoàn; (2) Tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, nhiệm kỳ 2024-2027.
 

Với tinh thần nhiệt huyết, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2024-2027 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục Trợ giúp pháp lý trong giai đoạn hiện nay.Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2027 của Chi đoàn Cục và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng tận tình của Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị và Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cục đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trải đều trên nhiều mặt, cụ thể:
Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý luôn xác định trọng tâm của các hoạt động Đoàn là gắn liền với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từng đồng chí Đoàn viên, thanh niên ở các cương vị công tác khác nhau đều trở thành lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhiều đoàn viên đã tích cực đề xuất các ý tưởng trong phương pháp làm việc. Các sáng kiến, ý tưởng của đoàn viên góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, được Hội đồng thi đua - khen thưởng của Cục xem xét, công nhận hằng năm kết hợp với đánh giá cán bộ, công chức.
Chi đoàn Cục TGPL tích cực triển khai các phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học từ đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 04 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 05 đoàn viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do có các sáng kiến, giải pháp, đề tài có ý nghĩa giúp nâng cao hiệu quả công việc. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Cục TGPL đã giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét, triển khai các thủ tục kết nạp Đảng theo quy định.
 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cù Thu Anh – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ghi nhận những kết quả đạt được của Chi đoàn Cục trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn Cục trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; có giải pháp đẩy mạnh tinh thần học tập, nghiên cứu của từng cá nhân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác Đoàn; chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh tổng lực cho các hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cũng nhấn mạnh Chi bộ, Lãnh đạo Cục luôn tạo điều kiện, tạo môi trưởng phát triển tốt nhất cho mỗi cá nhân đoàn viên phấn đấu, trưởng thành.
 

Tại Đại hội, đại diện Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ , đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ đề nghị Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới cần khẩn trương xây dựng Chương trình hành động/Kế hoạch công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm bám sát kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, hằng năm của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp để kết hợp hoạt động của Đoàn với công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật và quản lý đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên của Bộ Tư pháp. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý cần phát huy, khai thác triệt để, nhiều hơn nữa thế mạnh của từng đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; nội dung hoạt động tiếp tục xác định trọng tâm, tạo điểm nhấn, dấu ấn riêng của Chi đoàn Cục, góp phần cùng tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2024-2027, gồm 05 đồng chí:
1. Đồng chí Phạm Thị Việt Hà;
2. Đồng chí Trần Thùy Dương;
3. Đồng chí Nguyễn Phan Thùy Linh;
4. Đồng chí Lê Thị Kim Ngọc;
5. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức.
 

Trước toàn thể Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ và sẽ có những bước chuyển mình mới, đóng góp sâu hơn nữa vào sự phát triển chung của đơn vị và của Bộ, Ngành Tư pháp./.

Nguồn : Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả