Thực hiện Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; được sự đồng ý của Chi uỷ Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, chiều 19/4/2022, Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Nam – Chi ủy viên, Trưởng phòng Pháp luật Hành chính – Tổng hợp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ cùng toàn thể đoàn viên của Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
Thực hiện Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022- 2024 vào chiều ngày 19/4/2022. Thông qua Đại hội, tuổi trẻ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, đưa ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Thực hiện Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027, chiều ngày 19/4/2022, Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vụ Hợp tác quốc tế cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”, được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng và thực hiện chủ trương kiện toàn các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Văn phòng của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn I và Chi đoàn II thuộc Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, được sự đồng ý của cấp ủy, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, ngày 13/4/2022, Chi đoàn Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Cục QLXLVPHC&TDTHPL nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục THADS lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban chấp hành (BCH) Đoàn cơ sở Tổng cục THADS gồm 09 đồng chí. Sáng ngày 13/4/2022, BCH khóa III đã tổ chức phiên họp thứ nhất với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS. Hội nghị đã bầu các chức danh chủ chốt của BCH và BCH đã phân công nhiệm vụ để triển khai công tác cho nhiệm kỳ mới.
Ngày 07 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn Vụ Pháp luật quốc tế đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hồ Hương, đại diện chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế; đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp, cùng với đó là sự góp mặt của đông đảo các đồng chí đoàn viên thuộc chi đoàn Vụ Pháp luật quốc tế.
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; được sự đồng ý của Chi uỷ Cục Trợ giúp pháp lý và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, chiều 12/4/2022, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, nhiệm kỳ 2022-2024.
Đây là khẩu hiệu hành động được nêu ra tại Đại hội Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2022-2024 vừa diễn ra sáng nay (12/4). Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Đức Dụ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; đồng chí Trần Hoài Nam - Chi ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục; đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Hà Trọng Bắc – Bí thư Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin.
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; được sự đồng ý của Chi uỷ Thanh tra Bộ và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, chiều 08/4/2022, Chi đoàn Thanh tra Bộ đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn Thanh tra Bộ, nhiệm kỳ 2022-2024.
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả