Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; được sự đồng ý của Chi ủy Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ của Chi đoàn. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Việt Anh - Đại diện Chi đoàn Cục Bồi thường nhà nước.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Đây cũng là thời điểm tuổi trẻ cả nước đang nô nức đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn.
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chiều ngày 31/3/2022 (Thứ Năm), Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2022), tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chiều ngày 25/03/2022, Chi Đoàn Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi Đoàn Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Thực hiện Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và sự chỉ đạo của Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, ngày 20/3/2022, Đoàn trường Cao đẳng Luật miền Bắc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả