Ngày 23-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Người ta thường nói: thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn là người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người khẳng định tương lai dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc và sự thành công của cách mạng phần lớn phụ thuộc vào việc giáo dục đào tạo thanh niên. Người viết “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”. Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, là lực lượng xã hội quan trọng, có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh, với sự ra đời của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) do Ðảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ truyền thống ngàn đời của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 12/01/2021 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), được sự đồng ý của cấp ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 19/3/2021, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức thăm, tặng quà các cụ già neo đơn, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang được chùa Thiên Hương, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nuôi dưỡng. Cùng đi với Chi đoàn có đại diện Chi ủy, Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp.
Thực hiện Chương trình số 02 Ctr/ĐTN ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, ngày 26/02/2021 Chi đoàn Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 02/2021, đồng thời lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên đối với dự thảo Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Chi đoàn.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), chiều ngày 12/3/2021, thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, BCH Đoàn Trường đã tổ chức phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cho đoàn viên, thanh niên Nhà trường.
Ngày 13/3/2021, tại Bệnh viện “Y Học Cổ Truyền - Đông Y Cao Bằng”, với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng các bệnh nhân nghèo, Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ đã phối hợp với các nhà hảo tâm tại tỉnh Cao Bằng tổ chức hoạt động thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương”, hoạt động có sự hỗ trợ của các cán bộ và đoàn viên, thanh niên Bệnh viện “Y Học Cổ Truyền - Đông Y Cao Bằng”.
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học pháp lý và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức chương trình tình nguyện, từ thiện “Nụ cười của em” tại Trung tâm chăm sóc và giáo dục chuyên biệt Ánh Sao. Trung tâm là nơi nuôi dưỡng và can thiệp, giáo dục cho các bé tự kỷ, chậm phát triển tại Hà Nội.
Nhà văn Mark Twain đã từng nói: “Một người không đọc sách chẳng hơn gì một kẻ không biết đọc”. Rõ ràng, đọc sách để tiếp thu tri thức mới và làm giàu cho tri thức của mình là một việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ thông tin (đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0), việc đọc sách cũng có nhiều đổi thay sâu sắc.
Thực hiện Kế hoạch số 02KH/ĐTN ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về việc triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), ngày 03/3/2021, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn với chuyên đề “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tuổi trẻ của đoàn viên, thanh niên Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ”. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Bí thư Chi đoàn chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.
 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2021"
 • Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 của Đoàn Thanh niên Bộ
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

 • Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
  >>Xem tất cả