Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng. Đây là chính sách đặc thù gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" quy định: Chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Trong những năm qua, Lãnh đạo các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đã thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để giải đáp và tháo gỡ các vấn đề có liên quan đến thanh niên. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên, Luật Thanh niên dành 01 điều quy định về đối thoại với thanh niên tại Điều 10:
(Hưởng ứng phong trào đoàn viên thanh niên tham gia viết bài với chủ đề: “Có một thanh xuân như thế”)
Thanh xuân của mỗi người là một chiếc hộp riêng biệt mang nhiều màu sắc khác nhau. Đối với các bạn, có thể nó là màu hồng của một thời thanh xuân ngây thơ, hồn nhiên, đầy tươi đẹp; màu tím của sự gắn kết, nguyên vẹn, đồng lòng; hay màu vàng của niềm tin và những điều chân thành nhất… Còn với chiếc hộp của tôi, nó là màu xanh của chiếc áo tình nguyện, màu xanh của sức sống, là hy vọng, trách nhiệm của tuổi trẻ, màu xanh của sự kiên quyết theo đuổi ước mơ và sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Gần 20 năm đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công tác đoàn đã đi theo tôi cả một thời tuổi trẻ. Tôi vẫn nhớ nằm lòng rằng câu nói “Đoàn thanh niên là cánh tay phải đắc lực của Đảng”, câu nói ấy vẫn như vẳng bên tai tôi trong quá trình phấn đấu, để rồi giờ đây khi chuẩn bị được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, tôi lại càng thấy thấm thía hơn vai trò của Đoàn thanh niên và công tác đoàn.
Hoạt động Đoàn thanh niên xưa nay vẫn được gắn với các hoạt động bề nổi, hoạt động phong trào có tính chất động và cũng từ đó hình thành nên những suy nghĩ được đóng đinh cho công tác này, có thể ví đó là một “định kiến mềm” về các hoạt động Đoàn thanh niên dù không quá nặng nề, nhưng chắc rằng số người nghĩ như vậy không ít: đó là hoạt động Đoàn thanh niên là đi tuyên truyền, là đi tình nguyện đến các vùng đất xa xôi, nhiều khó khăn,; là những chuyến đi thiện nguyện đến một bệnh viện, trại trẻ mồ côi, ra đảo xa, tổ chức các hội trại giao lưu, các cuộc thi ca hát, sân khấu hóa…
Ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật năm 2020). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.
“Ngày hai sáu tháng ba Ngày thành lập Đoàn ta Qua muôn trùng sóng gió Đoàn cũng đã vượt qua” Trong không khí cả nước, đặc biệt là thế hệ thanh niên Việt Nam đang hân hoan chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021), là một công chức trẻ và cũng là một đoàn viên, thanh niên, trong tôi dâng lên bao cảm xúc khó tả.
Thăm và tặng quà bệnh nhi nghèo
>>Xem tất cả